Nowy wymiar ortodoncji

Etapy leczenia

Pacjentom, którzy są zainteresowani podjęciem leczenia ortodontycznego, z wykorzystaniem przeźroczystych nakładek Clear Aligner, proponujemy następujący sposób jego przebiegu:

  • Konsultacja z lekarzem – ortodontą – w czasie pierwszego spotkania ortodonta ocenia możliwość zastosowania nakładek oraz szacuje czas leczenia i jego przebieg. Na tym etapie określane są też przewidywane koszty leczenia.
  • Wykonanie wycisków do przeźroczystych nakładek – na tym etapie ortodonta pobiera wycisk szczęki oraz żuchwy, celem przygotowania odpowiednich dla danego Pacjenta nakładek.
  • Okres leczenia – każdy z Pacjentów poddanym leczeniu ortodontycznemu za pomocą przeźroczystych nakładek Clear Aligner, zobowiązany jest uczęszczać na wizyty kontrolne - najczęściej, co 4-6 tygodnii. Podczas drugiej wizyty Pacjent otrzymuje trzy – specjalnie dla Niego przygotowane – przeźroczyste nakładki o różnych grubościach. Każdą z nich należy kolejno nosić przez okres 1 tygodnia. Następnie – przy kolejnej wizycie - wykonywane są kolejne szyny.
  • Utrwalenie efektów leczenia – okres stabilizacji efektów leczenia trwa zazwyczaj dwukrotnie dłużej niż aktywny czas leczenia.